van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur

Geschiedenis

Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein is begonnen als vluchtelingenwerkgroep omstreeks de jaren tachtig van de vorige eeuw. Samen met andere vluchtelingenwerkgroepen fuseerden we in 1979 tot VluchtelingenWerk Nederland. We hielpen toen vooral Vietnamese bootvluchtelingen. In de jaren tachtig kwamen daar de Tamils uit Sri Lanka bij en in de jaren negentig de voor het oorlogsgeweld gevluchte Joegoslaven.

In 2002 kwamen we onder de administratieve hoede van Vitras maar bleven we voor een aantal diensten verbonden aan Vluchtelingenwerk Nederland. In 2014 werden we helemaal onderdeel van Vitras, tegenwoordig bekend als Santé Partners sinds de fusie van Vitras met STMR.