van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur


Steunpunt voor vluchtelingen in Nieuwegein

Vluchtelingen kiezen er niet voor om naar Nederland te komen. Ze hebben te vrezen voor hun leven en konden niet anders dan vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen. Juist dan hebben ze begeleiding nodig om hun leven – in de steeds complexer wordende Nederlandse samenleving – opnieuw te kunnen bouwen. Zodat zij uiteindelijk op eigen kracht succesvol kunnen worden. Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein helpt hen hierbij.

Vluchtelingen uit Oekraïne, vragen en antwoorden

We krijgen veel vragen uit Nieuwegein naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Veel mensen willen iets doen maar weten niet hoe.

Lees de antwoorden op de meestgestelde vragen »

Donatie voor het fietsproject met WIJ 3.0

Tijdens de Volkskerstzang in Vreeswijk is een collecte gehouden t.b.v. ons fietsproject met WIJ 3.0. Het is ook mogelijk een donatie te doen via bankoverschrijving.

Bankrekening: NL08 INGB 0003823519 
t.n.v. Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Nieuwegein
o.v.v. Donatie fietsproject

Open inloopspreekuren

Voor statushouders:
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00
Iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00

Voor Oekraïners:
Iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00
Iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00

Ton, oud-vrijwilliger uit Nieuwegein

‘Ik denk op dat moment: zie je wel, hij pakt het aardig op’.

Ton was vrijwilliger eerste opvang in de buitendienst. Samen met collega John was hij aanwezig bij de oplevering van woningen aan vluchtelingen. Vanaf zo’n oplevering wordt de nieuwe bewoner ondersteund met het opknappen en de inrichting van de woning.

Lees het verhaal van Ton, oud-vrijwilliger uit Nieuwegein »