van 9:00 tot 12:00 uur
en van 13:00 tot 17:00 uur

Vluchtelingen uit Oekraïne

We krijgen veel vragen uit Nieuwegein naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Veel mensen willen iets doen maar weten niet hoe. Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden. De informatie verandert snel dus houd het in de gaten.

Waar vind ik informatie over vluchtelingen uit Oekraine?

Wat kan ik doen?

www.refugeehelp.nl. RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. 

Daarnaast zijn verschillende websites waar vraag en aanbod samenkomen. Voor inzamelacties en adressen waar je spullen kunt inleveren zie de website van Stichting Oekraïners in Nederland.

Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein kan geen hulpgoederen aannemen. Daar hebben wij de capaciteit niet voor.

Mag ik Oekraïners in huis nemen?

Ja dat mag. Oekraïners in Nederland mogen logeren bij vrienden, familie of kennissen. Zie https://www.refugeehelp.nl/offer-help/category/housing voor meer informatie.

Als je Oekraïners in huis opneemt laat het de gemeente even weten via e-mailadres informatiepunt-oekraine@nieuwegein.nl. Zo krijgt de gemeente een beeld van het aantal Oekraïners dat in Nieuwegein verblijft.

Heeft dat gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?

Op https://www.wil-lekstroom.nl/actueel/nieuwsberichten_3211/item/opvang-van-vluchtelingen-uit-oekraine_3012.html staat het antwoord op deze vraag en vele andere vragen.

Heeft dat gevolgen voor mijn toeslagen en gemeentelijke belastingen (BghU)?

Als het goed is hoeven mensen die vluchtelingen uit Oekraïne in huis opvangen tijdelijk geen extra kosten voor de BghU te betalen. Vraag dit voor de zekerheid even na op het stadhuis. 

Hebben zij dan geen visum nodig?

Nee. Oekraïners zijn geen asielzoekers, benadrukte staatssecretaris Erik van der Burg (Asiel) afgelopen vrijdag na de ministerraad. Anders dan oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië, mogen ze – met dank aan het associatieverdrag dat het land in 2017 met de EU ondertekende – vrij door Europa reizen. Dat betekent ook dat Oekraïners, mits ze over een paspoort beschikken, de eerste negentig dagen zonder visum in Nederland mogen verblijven.

Voor Oekraïners zonder paspoort is er de mogelijkheid om een visumaanvraag ‘kort verblijf’ bij de IND aan te vragen, wat na negentig dagen kan worden verlengd. ‘Oekraïners’, zo zei Van der Burg, ‘kunnen zich vestigen bij familie of vrienden, in een hotel of een andere plek waar ze zelfstandig naartoe gaan. (Volkskrant, 28 februari 2022).

Mogen Oekraïners werken in Nederland?

Ja. Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022.


De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u.
U meldt dan met een formulier bij UWV dat de persoon bij u aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.

Hebben Oekraïners recht op gezondheidszorg?

Iedereen in Nederland heeft recht op gezondheidszorg. Het CAK heeft een aparte pagina gewijd aan Oekraïense vluchtelingen. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat zorgverleners medische zorgkosten kunnen declareren bij het CAK. Meer info is te vinden op de website van het CAK.

Mogen de kinderen van Oekraïners naar school?

Iedereen heeft recht op onderwijs, ook de kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne. Zie de website van LOWAN voor meer informatie over onderwijs aan kinderen uit Oekraïne.

In Nieuwegein zullen kinderen in de basisschoolleeftijd naar het Taalatelier van basisschool de Evenaar gaan. Voor meer informatie en contactinformatie zie https://www.sbo-evenaar.nl/expertisecentrum.html.

Middelbare scholieren gaan naar de internationale schakelklassen Ithaka. Meer informatie op https://www.ithaka-isk.nl/nieuws/aanmelden-nu-mogelijk-voor-leerlingen-uit-oekraine

Meer vragen?

Heb je nog vragen of hulp en ondersteuning nodig? Dan kun je contact opnemen met de gemeente Nieuwegein via: informatiepunt-oekraine@nieuwegein.nl of bel met de gemeente via 14 030.